Numer Ratunkowy:  030. 916 11 836  (czynny całą dobę).

Dom dla Kobiet „Cocon“ oferuje kobietom i ich dzieciom, które doświadczyły przemocy w rodzinie lub innych związkach partnerskich – schronienie, pomoc i wsparcie.

 • Możliwość schronienia istnieje o każdej porze dnia i nocy.
 • Dom otwarty jest dla kobiet i dzieci z każdego kręgu kulturowego, niezależnie od stopnia znajomości języka niemieckiego.
 • Pobyt jest dobrowolny, anonimowy i bezpłatny.
 • Adres Domu dla Kobiet jest zastrzeżony. Meżczyznom jest wstęp wzbroniony.
 • Plan i organizację dnia w Domu dla Kobiet ustala się wedlug własnego uznania.
 • Kobiety uzależnione od alkoholu lub narkotyków niestety nie mogą zostać przyjęte.

 Wspieramy w…

 • nakreśleniu planu działania,
 • ustaleniu źródeł dochodu,
 • postępowaniach prawnych oraz procesach sądowych,
 • wyjaśnieniu sytuacji mieszkaniowej,
 • wyjaśnieniu pytań dotyczących problemów psychicznych, zdrowotnych oraz socjalnych,
 • rozwiązaniu problemów będących skutkiem przemocy oraz separacji,
 • wszelkiego rodzaju pytaniach dotyczących dzieci,
 • poszukiwaniach odpowiednich instytucji, urzędów i wspierających organizacji.

  W miarę możliwości i dla ułatwienia sytuacji istotne jest zabrac dla siebie i swoich dzieci:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • kartę ubezpieczeniową z kasy chorych,
 • pozwolenie na pobyt i pracę,
 • kartę podatkową,
 • umowę o wynajem mieszkania,
 • dokumenty dotyczące renty,
 • metryki urodzenia,
 • ewentualne zaświadczenia zezwalające na sprawowanie władzy rodzicielskiej,
 • atesty od lekarza,
 • metrykę zawarcia związku małżeńskiego,
 • ważne dokumenty dotyczące ubezbieczeń i podpisanych umów,
 • gotówkę i karty kredytowe,
 • przybory szkolne i ulubione zabawki dzieci.

 W razie nagłej potrzeby przyjścia, nie jest konieczne posiadanie jakiegokolwiek z wyżej     wymienionych dokumentów!